De Autoriteit Persoonsgegevens kan ‘corona-apps’ niet beoordelen.

privacy

 

De Autoriteit Persoonsgegevens zou vandaag met een beoordeling van de zeven ‘corona-apps’ komen die het ministerie van Volksgezondheid vorige week selecteerde, maar de privacytoezichthouder laat weten dat het de apps niet heeft kunnen beoordelen. Het ministerie heeft de kaders voor de apps niet duidelijk genoeg gesteld, waardoor de Autoriteit Persoonsgegevens die niet kon toetsen.

Zo is de noodzakelijkheid van de apps niet aangetoond, zijn de kaders van de apps onduidelijk, zijn de doelen onscherp geformuleerd, zijn de juridische grondslagen onvoldoende onderbouwd, is onduidelijk welke gegevens minimaal nodig zijn en zijn AVG-rechten onvoldoende gewaarborgd, aldus de privacytoezichthouder, die ook vragen heeft over de effectieve inzet van bluetooth-technologie en verschillende andere technisch aspecten van de apps.

Zo is niet duidelijk omschreven wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. In het eisenpakket staat niet vermeld of de app een onderdeel is van een pakket aan maatregelen en welke maatregelen dat dan zijn. “Terwijl het ontwerp en de werking van een app zeer afhankelijk zijn van die overige maatregelen”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (pdf).

Tevens is onduidelijk of alternatieven voor een app minder effectief zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daardoor kon de toezichthouder de proportionaliteit van de inzet van de corona-apps niet beoordelen. Net als bij de securitytest die KPMG uitvoerde blijkt dat ook de Autoriteit Persoonsgegevens te weinig informatie van de ontwikkelaars heeft ontvangen om een goed beeld te krijgen van de opzet van de apps. “Informatie over hoe de app ‘aan de achterkant’ werkt, lieten ze achterwege. Daardoor hebben de appbouwers onvoldoende aangetoond dat de privacy technisch maar ook organisatorisch gezien gewaarborgd is”, zo stelt de toezichthouder.

De ontwikkelaars hebben ook niet onderbouwd waarom ze een bepaalde techniek inzetten en wat de beperkingen van die techniek zijn. “Het is nog maar de vraag of die app er wel kan komen”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. “Natuurlijk zal de AP eventuele voorstellen voor apps opnieuw beoordelen, mocht de overheid dat vragen. Maar alleen als de effectiviteit, de kaders, de plannen en de apps beter uitgewerkt zijn.” Landsadvocaat en advocatenkantoor Pels Rijcken stelde in een gisteren verschenen privacyanalyse van de corona-apps dat die niet aan alle eisen van de AVG voldoen.

 

Bron: security.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.